Stratégia

Stratégia

Všetko so všetkým súvisí

Hľadáme prienik kreatívnych myšlienok tak, aby boli naplnené obchodné ciele klientov. Porozumenie cieľovej skupine a nastavenie marketingového plánu je základ úspechu. Ak má klient plán už vytvorený, budujeme príbehy na sociálnych sieťach, blogoch a tvoríme case studies.

Persóny

Spoznáme cieľovú skupinu a vytvoríme profily segmentov, ku ktorým komunikujeme.

Redakčný plán

Pripravíme editoriál plán, aby bol obsah konzistentný, zaujímavý a interaktívny.

Ciele

Nastavíme ciele obsahu, ktoré môžeme merať a sústavne vylepšovať.

Tvorba obsahu

Určíme a vytvoríme typy obsahu, ktoré majú zmysel pre Vaše obchodné plány.

Budujme spolu Váš príbeh.

    Studio Inbound s.r.o.
    Fláviovská 18
    851 10 Bratislava
    silvia@studioinbound.com
    +421 944 719 774 Whats app